Stockholmsmässan, 5 - 6 April 2017

Features

Mattias Brännström - Dala Massivträ

Korslimmade träkonstruktioner

Mattias tar oss med i processen från tidiga arkitektskisser och konstruktionsritningar till färdiga projekt i korslimmat trä. Föredraget ger dig både förståelse för materialets möjligheter och för en konkret projektering.

Back to home page

architect
meets
innovations

Other countries

Click here

Join the conversation #ATWSE

Design & Plan

In cooperation with

 

Sponsors

 

 

 

 

 

Media