Stockholmsmässan, Fall 2022

Features 2019

Fredrik Ardefors, VD Svensk Däckåtervinning

Många har uppfattningar om däck och återvunnet däckmaterial. Vad få vet är att materialet klarar hårt ställda krav på hälsa och miljö och att det har egenskaper som passar i många ännu outnyttjade tillämpningar. Genom att använda återvunnet material sparar vi på de jungfruliga resurser som vi idag överutnyttjar med hela 4,2 gånger. I detta seminarium visar Svensk Däckåtervinning på hur man kan omvandla ett problem till något positivt och hur konkreta åtgärder och kravställning skapar möjligheter för arkitekter, konstruktörer, byggare m fl att bidra till ett hållbart samhälle.

 

Fredrik Ardefors, VD Svensk Däckåtervinning

Back to home page

Design & Plan

In cooperation with

 

 

Media

 

 

 

 

 

Sponsors