Stockholmsmässan, 5 - 6 april 2017

Kringarrangemang

Materialutställning 'Odlat!'

'Odlat!' en materialutställning av Materialbiblioteket.

BILDER av DAPh

Fantastisk idé?

Ett interdisciplinärt projekt eller en ny bok?

DAPh står för Dutch Architectural Photographers och representeras av nio specialister inom visuell kommunikation med fokus på byggande och arkitektur.

PROJEKTUTSTÄLLNING sammanställd av Scandinavian-Architects.com

Denna vandringsutställning är ett urval av projekt som World-Architects medlemmar förverkligat i olika delar av världen.

architect
meets
innovations

Andra länder

Klicka här

Join the conversation #ATWSE

Design & Plan

I samarbete med

 

Sponsorer

 

 

 

 

 

Mediapartners