Stockholmsmässan

Features 2019

Date:
Wednesday 3 April 2019

Time:
14:00 - 15:00

Lena Enebjörk, Miljöspecialist, White Arkitekter

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild.se är branschgemensam satsning med målet att öka återbruket i den svenska byggsektorn till en industriell skala i syfte att minska klimatpåverkan från byggandet. Lena Enebjörk och Björn Johansson från White Arkitekter berättar om arbetet med att utveckla plattformen och dess mål och potential. De delar erfarenheter från en genomförd fallstudie med Vasakronan där fokus har varit återbruk av interiöra byggprodukter i en kontorslokal, och redovisar lärdomar av den återbruksmetodik för arkitekter som White utvecklat och testat i fallstudien.

 

Lena Enebjörk, Miljöspecialist, White Arkitekter

Björn Johansson, Arkitekt, White Arkitekter

Back to home page

Design & Plan