Stockholmsmässan, 5 - 6 April 2017

Features

Magnus Silfverhielm, Arkitekt Professor - Aix Arkitekter

Från skog och åker - tillverkat, byggt och vävt för människor

I samarbete med branschföreningen Svenskt Trä.

Med skönheten som villkor för det hållbara. Trä och textila fibrer som har sitt ursprung i det som växer och ständigt kommer igen är ett villkor för att Parisavtalet skall uppfyllas. Fibrer av fårens ull, odlat lin är möjligheter för beklädnad och artefakter närmast människan som ersättning av ändliga fossila resurser. Ett villkor är alltid skönheten.

Back to home page

architect
meets
innovations

Other countries

Click here

Join the conversation #ATWSE

Design & Plan

In cooperation with

 

Sponsors

 

 

 

 

 

Media