Stockholmsmässan, 5 - 6 April 2017

Features

Björn Florman & Sara Ek - Materialbiblioteket

'Se Helheten!'

En föreläsning som är unik i det att den i fyra trender lägger lika stor vikt vid materialen och deras uttryck som vid de färgpaletter som presenteras. Hur kan det äckliga vara vackert? Varför måste det solkigt slitna anses vara fint? ”Se Helheten” förklarar hur vi kommer att kasta om några av de uppfattningar vi länge har tagit för givna sanningar. Presentationen riktar sig till arkitekter, designer och produktutvecklare och andra som fattar beslut som rör materialval och färgsättning.

Back to home page

architect
meets
innovations

Other countries

Click here

Join the conversation #ATWSE

Design & Plan

In cooperation with

 

Sponsors

 

 

 

 

 

Media