Stockholmsmässan

architect
meets
innovations

ARCHITECT@WORK är

ETT EXKLUSIVT EVENT
med fler än 200 innovationer av tillverkare och återförsäljare
HÖGA KRAV FÖR URVALET
säkerställer en oöverträffad kvalitet
NÄTVERKSEVENT
met möjlighet att knyta kontakter med nyckelpersoner i en trevlig atmosfär

 

Förslag

UNIKT KONCEPT

Den unika och innovativa utställningslayouten för ARCHITECT@WORK skapades av C4 -Creative Fo(u)r.

För att säkerställa bästa möjliga kontakt mellan utställare och besökare följer besökarna automatiskt en rutt som leder genom små, enhetliga moduler. Den första kontakten äger rum i montern. Utställarnas innovationer presenteras i hörnenheter och på väggarna. Varje sektion består av fyra hörnenheter med en multimediakonsol i centrum (för dator/laptop). På ARCHITECT@WORK är de traditionella gångarna omvandlade till lounge-områden. Där kan man ta något att dricka, samtala och beskriva de innovativa produkterna, applikationerna eller tjänsterna ytterligare.

PRODUKTER

Ansökan till ARCHITECT@WORK är endast öppen för tillverkare, importörer eller nationella distributörer av:

 • Grovbygge / yttre konstruktion
 • Teknik
 • Inredningsdetaljer
 • Tjänster, program och media
 • Organisationer och federationer

 

Viktig information till alla framtida utställare:
Alla produkter som ställs ut under ARCHITECT@WORK har först godkänts av en urvalspanel som består av arkitekter och inredningsarkitekter. Denna panel gör en bedömning av produkternas innovativa karaktär och med stöd av den information som ges av utställaren.

Kontakta en av våra account managers/säljare om du vill ha mer information om hur detta går till.

BESÖKARNAS PROFIL

ARCHITECT@WORK är en möjlighet för dig att få kontakt med en mycket specifik målgrupp:

 • Arkitekter
 • Inredningsarkitekter
 • Formgivare
 • Inredningsformgivare
 • Ingenjörer
 • Urbanister
 • Myndighetsorganisationer
 • Projektutvecklare
 • Lärare inom arkitekt- eller inredningsarkitektutbildning
 • Sistaårsstudenter inom arkitektur, byggnadsteknik, inredningsarkitektur och formgivning

Design & Plan